Оперативни план 1.6. – 5.6. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 25.5. – 29.5. – МАТЕМАТИКА

Оперативни план 25.5. – 29.5. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 25.5. – 29.5. – СВЕТ ОКО НАС

Оперативни план 25.5. – 29.5. – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оперативни план 25.5. – 29.5. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 25.5. – 29.5. – МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план 25.5. – 29.5. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 18.5. – 23.5. – МАТЕМАТИКА

Оперативни план 18.5. – 23.5. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 18.5. – 23.5. – СВЕТ ОКО НАС

Оперативни план 18.5. – 23.5. – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оперативни план 18.5. – 23.5. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 18.5. – 23.5. – МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план 18.5. – 23.5. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 11.5. – 15.5. – МАТЕМАТИКА

Оперативни план 11.5. – 15.5. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 11.5. – 15.5. – СВЕТ ОКО НАС

Оперативни план 11.5. – 15.5. – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оперативни план 11.5. – 15.5. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 11.5. – 15.5. – МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план 11.5. – 15.5. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 04.5. – 09.5. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 04.5. – 09.5. – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оперативни план 04.5. – 09.5. – МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план 04.5. – 09.5. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 04.5. – 09.5. – СВЕТ ОКО НАС

Оперативни план 04.5. – 09.5. – МАТЕМАТИКА

Оперативни план 04.5. – 09.5. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 27.4. – 30.4. – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оперативни план 27.4. – 30.4. – МАТЕМАТИКА

Оперативни план 27.4. – 30.4. – МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план 27.4. – 30.4. – СВЕТ ОКО НАС

Оперативни план 27.4. – 30.4. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 27.4. – 30.4.– ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 27.4. – 31.4. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 21.4. – 24.4. – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оперативни план 21.4. – 24.4. – МАТЕМАТИКА

Оперативни план 21.4. – 24.4. – МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план 21.4. – 24.4. – СВЕТ ОКО НАС

Оперативни план 21.4. – 24.4. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 21.4. – 24.4. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 21.4. – 24.4. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 13.4. – 16.4. – МАТЕМАТИКА

Оперативни план 13.4. – 16.4. – МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план 13.4. – 16.4. – СВЕТ ОКО НАС

Оперативни план 13.4. – 16.4. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 13.4. – 16.4. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 13.4. – 16.4. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 6.4. – 10.4. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 6.4. – 10.4. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 6.4. – 10.4. – СВЕТ ОКО НАС

Оперативни план 6.4. – 10.4. – МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план 6.4. – 10.4. – МАТЕМАТИКА

Оперативни план 6.4. – 10.4. – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оперативни план 6.4. – 10.4. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 30.3. – 3.4. – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оперативни план 30.3. – 3.4. – МАТЕМАТИКА

Оперативни план 30.3. – 3.4. –МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план 30.3. – 3.4. – СВЕТ ОКО НАС

Оперативни план 30.3. – 3.4. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 30.3. – 3.4. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план – ДРУГИ РАЗРЕД

Оперативни план 30.3. – 3.4. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план – МАТЕМАТИКА

Оперативни план – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план – СВЕТ ОКО НАС

Оперативни план –МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оперативни план – ФИЗИЧКА КУЛТУРА