ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

План часова припремне наставе – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 03.6. – 16.6.

Оперативни план – МУЗИЧКА КУЛТУРА 01.6-05.6.

Оперативни план – ИСТОРИЈА 25.5. до 29.5.

Оперативни план – ГЕОГРАФИЈА 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – БИОЛОГИЈА 25.5. до 29.5.

Оперативни план – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  25.5. до 29.5.

Оперативни план  – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 25.5. до 29.5.

Оперативни план  –  СРПСКИ ЈЕЗИК 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – ИСТОРИЈА 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – БИОЛОГИЈА 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ГЕОГРАФИЈА 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ФИЗИКА 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 18.5. до 23.5.

Оперативни план – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  18.5.  до 23. 5.

Оперативни план  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 18.5.  до 23. 5

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – СРПСКИ ЈЕЗИК 18.5.  до 23. 5.

Оперативни план  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 11.5.  до 15. 5.

Оперативни план  – БИОЛОГИЈА 11.5.  до 15. 5.

Оперативни план  –ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 11.5.  до 15. 5.

Оперативни план  – ГЕОГРАФИЈА 11.5 до 15.5.

Оперативни план – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 11.5  до 16. 5.

Оперативни план  – ФИЗИКА 11.5  до 15. 5.

Оперативни план – ИСТОРИЈА 11.5 до 15.5.

Оперативни план – МУЗИЧКА КУЛТУРА 11.5 до 15.5

Оперативни план – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 11.5 до 15.5

Оперативни план – СРПСКИ ЈЕЗИК 11.5 до 16.5

Оперативни план – ШПАНСКИ ЈЕЗИК 04.5 до 08.5

Оперативни план – ИСТОРИЈА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план – ФИЗИКА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план  – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план – БИОЛОГИЈА 04.05 до 09.05

Оперативни план – МУЗИЧКА КУЛТУРА 04.05 до 09.05

Оперативни план – ГЕОГРАФИЈА 4.5 – 9.5

Оперативни план –  СРПСКИ ЈЕЗИК 4.5. – 8.5.

Оперативни план –  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4.5. – 8.5.

Оперативни план – ШПАНСКИ ЈЕЗИК 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план –  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план –  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план  – ИСТОРИЈА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план  – ФИЗИКА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 27.4-30.4.

Оперативни план –  ГЕОГРАФИЈА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план –  БИОЛОГИЈА 27.4-30.4.

Оперативни план  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план –  СРПСКИ ЈЕЗИК 27.4-30.4.

Оперативни план –  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 21.4-24.4.

Оперативни план –  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 21.4-24.4.

Оперативни план 8-1, 8-3 – ШПАНСКИ ЈЕЗИК 20.4-25.4.

Оперативни план – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 21.4-24.4.

Оперативни план – МУЗИЧКА КУЛТУРА 21.4-24.4.

Оперативни план – ИСТОРИЈА 21.4-24.4.

Оперативни план –  БИОЛОГИЈА 21.4-24.4.

Оперативни план –  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 21.4-24.4.

Оперативни план –  СРПСКИ ЈЕЗИК 21.4-24.4.

Оперативни план –  ГЕОГРАФИЈА 21.4-24.4.

Оперативни план 13.4. – 16.4. – ФИЗИКА

Оперативни план –  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 13.4-16.4.

Оперативни план 13.4. – 16.4. – ИСТОРИЈА

Оперативни план 8-1 – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 13.4. – 16.4.

Оперативни план 8-2 – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 13.4. – 16.4.

Оперативни план –  ШПАНСКИ ЈЕЗИК 13.4-17.4.

Оперативни план –  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 13.4-16.4.

Оперативни план –  ГЕОГРАФИЈА 13.4-16.4.

Оперативни план –  БИОЛОГИЈА 13.4-16.4.

Оперативни план –  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 13.4-16.4.

Оперативни план 8-3, 8-4 –  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 13.4-16.4.

Оперативни план –  МУЗИЧКА КУЛТУРА 13.4. – 16.4.

Оперативни план – СРПСКИ ЈЕЗИК 13. 4. – 17. 4.

Оперативни план 8-1 – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 6.4. – 10.4.

Оперативни план 8-2 – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 643 – 10.4.

Оперативни план 6.4. – 10.4. – ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 6.4. – 10.4. – ИСТОРИЈА

Оперативни план 6.4. – 10.4. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 6.4. – 10.4. – ФИЗИКА

Оперативни план 8-1, 8-2, 8-3  – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 6.4.  до 10. 4.

Оперативни план –  ГЕОГРАФИЈА 6.4-10.4.

Оперативни план –  БИОЛОГИЈА 6.4-10.4.

Оперативни план –  МУЗИЧКА КУЛТУРА 6.4-10.4.

Оперативни план –  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 6.4-10.4.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6.4. до 10. 4.

Оперативни план – СРПСКИ ЈЕЗИК 6. 4. – 10. 4.

Оперативни план – ЛИКОВНА КУЛТУРА 30.3-3.4.

Оперативни план 30.3-3.4. – МАТЕМАТИКА

Оперативни план 30.3-3.4. – ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 23.3-27.3. – ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 30.3-3.4. – ГЕОГРАФИЈА

Оперативни план 8-1 – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 30.3-3.4.

Оперативни план 8-2 – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 30.3-3.4.

Оперативни план 30.3-3.4. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 30.3-3.4. – ИСТОРИЈА

Оперативни план 30.3-3.4. – ФИЗИКА

Оперативни план 30.3-3.4. – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 8-1

Оперативни план – СРПСКИ ЈЕЗИК 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 30.3. – 1.4.

Оперативни план – МУЗИЧКА КУЛТУРА 30.3-3.4.

Оперативни план 24.3-27.3 – МАТЕМАТИКА

Оперативни план 8-1 – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  23.3-28.3

Оперативни план 8-2 – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  23.3-28.3

Оперативни план 23.-28. март  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 24.3-28.3 – ГЕОГРАФИЈА

Оперативни план 24.3-28.3 – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 24.3-28.3 – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 22.-28. марта – МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план 23.-28. март – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Оперативни план 8-1 – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Оперативни план 8-2 – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Оперативни план 8-3 и 8-4 – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Оперативни план – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 3

Оперативни план – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2

Оперативни план – БИОЛОГИЈА

Оперативни план – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план – ШПАНСКИ ЈЕЗИК 3

Оперативни план – ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план – ИСТОРИЈА

Оперативни план – ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оперативни план – ФИЗИКА

Оперативни план Разред VIII 4  – ФИЗИКА

Оперативни план – ХЕМИЈА

Оперативни план – ГЕОГРАФИЈА

Оперативни план – MATEMATIKA

Оперативни план – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план – МУЗИЧКА КУЛТУРА