Извештај о раду на даљину – ГЕОГРАФИЈА

Оперативни план за јун 5-1 – ГЕОГРАФИЈА

Оперативни план за јун – ГЕОГРАФИЈА

Оперативни план за јун – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 01.6 до 05.6.

Оперативни план  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 01.6 до 05.6.

Оперативни план  – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 01.6. до 05.6.

Оперативни план –  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 01.6-16.6.

Оперативни план – ВЕРСКА НАСТАВА 01.06 до 05.06

Оперативни план – ГЕОГРАФИЈА  25.5. до 29.5.

Оперативни план – БИОЛОГИЈА 25.5. до 29.5.

Оперативни план – ИСТОРИЈА 25.5. до 29.5.

Оперативни план – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 25.5. до 29.5

Оперативни план  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – СРПСКИ ЈЕЗИК 25.5. до 29.5.

Оперативни план 25.5. – 29.5. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план  – ГЕОГРАФИЈА 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – БИОЛОГИЈА 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ИСТОРИЈА 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ИНФОРМАТИКА 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 18.5. до 23.5.

Оперативни план – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 18.5.  до 23. 5.

Оперативни план  – СРПСКИ ЈЕЗИК 18.5.  до 23. 5.

Оперативни план  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 18.5.  до 23. 5.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 18.5.  до 23. 5.

Оперативни план  – ГЕОГРАФИЈА 18.5.  до 23. 5.

Оперативни план  – БИОЛОГИЈА 11.5.  до 15. 5.

Оперативни план  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 11.5.  до 15. 5.

Оперативни план  –ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 11.5.  до 15. 5.

Оперативни план  – ГЕОГРАФИЈА 11.5.  до 15. 5.

Оперативни план – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 11.5.  до 16. 5.

Оперативни план  – ИНФОРМАТИКА 11.5.  до 15. 5.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 11.5.  до 15. 5.

Оперативни план – ИСТОРИЈА 11.5-15.5.

Оперативни план –  СРПСКИ ЈЕЗИК 11.5-15.5.

Оперативни план  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 11.5 до 16.5

Оперативни план  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 11.5 до 15.5

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 11. 5. до 15. 5.

Оперативни план –  ГЕОГРАФИЈА 11.5 до 15.5.

Оперативни план – ШПАНСКИ ЈЕЗИК 04. до 08.5

Оперативни план – ГЕОГРАФИЈА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план – БИОЛОГИЈА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план – ИСТОРИЈА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план – ЛИКОВНА КУЛТУРА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план – ИНФОРМАТИКА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план  – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план – МУЗИЧКА КУЛТУРА 04.05 до 09.05

Оперативни план – ЕНГЛЕСКИ 04.05 до 09.05

Оперативни план – ГЕОГРАФИЈА  04.05 до 09.05

Оперативни план – СРПСКИ ЈЕЗИК  04.05 до 09.05

Оперативни план – ШПАНСКИ ЈЕЗИК 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план – БИОЛОГИЈА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план – ЛИКОВНА КУЛТУРА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план –  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план –  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план –  СРПСКИ ЈЕЗИК 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 27.4-30.4.

Оперативни план  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план – ГЕОГРАФИЈА 27.4-30.4.

Оперативни план –  БИОЛОГИЈА  21.4-24.4.

Оперативни план –  СРПСКИ ЈЕЗИК 21.4-24.4.

Оперативни план –  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 21.4-24.4.

Оперативни план –  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 21.4-24.4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 21.4.  до 24. 4.

Оперативни план – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 21.4-24.4.

Оперативни план – МУЗИЧКА КУЛТУРА 21.4-24.4.

Оперативни план – ИСТОРИЈА 21.4-24.4.

Оперативни план – ГЕОГРАФИЈА 21.4-24.4.

Оперативни план – ШПАНСКИ ЈЕЗИК 20.4-25.4.

Оперативни план – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 21.4-24.4.

Оперативни план – ЛИКОВНА КУЛТУРА 21.4-24.4.

Оперативни план –  ГЕОГРАФИЈА 21.4-24.4.

Оперативни план 13.4. – 16.4. – БИОЛОГИЈА

Оперативни план –  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 13.4-16.4.

Оперативни план –  СРПСКИ ЈЕЗИК 13.4-16.4.

Оперативни план  – ШПАНСКИ ЈЕЗИК 13.4.  до 17. 4.
Оперативни план  – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 13.4.  до 16. 4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 13.4.  до 16. 4.

Оперативни план –  ЛИКОВНА КУЛТУРА 13.4-16.4.

Оперативни план –  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 13.4-16.4.

Оперативни план 2 –  ГЕОГРАФИЈА 13.4-16.4.

Оперативни план 1 –  ГЕОГРАФИЈА 13.4-16.4.

Оперативни план –  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 13.4-16.4.

Оперативни план –  МУЗИЧКА КУЛТУРА 13.4. – 16.4.

Оперативни план 6.4. – 10.4. – БИОЛОГИЈА

Оперативни план 6.4. – 10.4. – ИСТОРИЈА

Оперативни план 6.4. – 10.4. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 6.4. – 10.4. – ИНФОРМАТИКА

Оперативни план 6.4. – 10.4. – ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 5-2, 5-3, 5-4  – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 6.4.  до 10. 4.

Оперативни план 5-1, 5-2, 5-3, 5-4  – СРПСКИ ЈЕЗИК 6.4.  до 10. 4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 6.4.  до 11. 4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 30.3  до 4. 4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 23.3  до 28. 3.

Оперативни план –  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6.4-13.4.

Оперативни план –  МУЗИЧКА КУЛТУРА 6.4-10.4.

Оперативни план –  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 6.4-10.4.

Оперативни план –  ЛИКОВНА КУЛТУРА 6.4-10.4.

Оперативни план 5/1 – ГЕОГРАФИЈА 10.4.

Оперативни план 5/2,3,4 – ГЕОГРАФИЈА 10.4.

Оперативни план – МАТЕМАТИКА 30.3-3.4.

Оперативни план – МАТЕМАТИКА 23.3-27.3.

Оперативни план 30.3-3.4. – БИОЛОГИЈА

Оперативни план 30.3-3.4. – ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 30.3-3.4. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 30.3-3.4. – ИСТОРИЈА

Оперативни план 30.3-3.4. – ИНФОРМАТИКА

Оперативни план 30.3-3.4. – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 5-1

Оперативни план 30.3-3.4. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 30.3-3.4. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план – ЛИКОВНА КУЛТУРА 30.3-3.4.

Оперативни план – МУЗИЧКА КУЛТУРА 30.3-3.4.

Оперативни план 23.-28. март  – БИОЛОГИЈА

Оперативни план 23.-28. март  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 1.4. – ГЕОГРАФИЈА V1

Оперативни план 23.-28. март – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Оперативни план – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 30.3. – 1.4.

Оперативни план  2.4.- ГЕОГРАФИЈА 5/2,3,4

Оперативни план – БИОЛОГИЈА

Оперативни план – ШПАНСКИ ЈЕЗИК 2

Оперативни план – ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 23-28. март- ИСТОРИЈА

Оперативни план – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 3

Оперативни план – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2

Оперативни план – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план – MATEMATIKA

Оперативни план 22.-28. марта – МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план 23-27. март – ИНФОРМАТИКА