Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 01. 6. до 05. 6.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 01.6  до 05. 6.

Оперативни план  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 25.5. до 29.5.

Оперативни план  –МУЗИЧКА КУЛТУРА 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – МАТЕМАТИКА 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – СРПСКИ ЈЕЗИК 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 25.5. до 29.5.

Оперативни план IV-4  – СРПСКИ ЈЕЗИК 25.5. до 29.5.

Оперативни план IV-4  – МАТЕМАТИКА 25.5. до 29.5.

Оперативни план IV-4  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 25.5. до 29.5.

Оперативни план IV-4 – МУЗИЧКА КУЛТУРА 25.5. до 29.5.

Оперативни план IV-4  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 25.5. до 29.5.

Оперативни план IV-4   – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 25.5. до 29.5.

Оперативни план  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 18.5. до 23.5.

Оперативни план  –МУЗИЧКА КУЛТУРА 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – МАТЕМАТИКА 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – СРПСКИ ЈЕЗИК 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 18.5. до 23.5.

Оперативни план IV-4  – СРПСКИ ЈЕЗИК 18.5. до 23.5.

Оперативни план IV-4  – МАТЕМАТИКА 18.5. до 23.5.

Оперативни план IV-4  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 18.5. до 23.5.

Оперативни план IV-4 – МУЗИЧКА КУЛТУРА 18.5. до 23.5.

Оперативни план IV-4  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 18.5. до 23.5.

Оперативни план IV-4   – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 18.5. до 23.5.

Оперативни план  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 11.5. – 15. 5.

Оперативни план  –МУЗИЧКА КУЛТУРА 11.5. – 15. 5.

Оперативни план  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 11.5. – 15. 5.

Оперативни план  – МАТЕМАТИКА 11.5. – 15. 5.

Оперативни план  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 11.5. – 15. 5.

Оперативни план  – СРПСКИ ЈЕЗИК 11.5. – 15. 5.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 11.5  до 15. 5.

Оперативни план IV-4  – СРПСКИ ЈЕЗИК 11.5.- 15.5.

Оперативни план IV-4  – МАТЕМАТИКА 11.5. – 15. 5.

Оперативни план IV-4  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 11.5. – 15. 5.

Оперативни план IV-4 – МУЗИЧКА КУЛТУРА 11.5. – 15. 5.

Оперативни план IV-4  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 11.5. – 15.5.

Оперативни план IV-4   – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 11.5. – 15.5.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 11.5 до 15.5

Оперативни план IV-4  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план IV-4  – СРПСКИ ЈЕЗИК 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план IV-4  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план IV-4  – МАТЕМАТИКА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план IV-4  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план IV-4  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план  –МУЗИЧКА КУЛТУРА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план  – МАТЕМАТИКА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план  – СРПСКИ ЈЕЗИК 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 04.5.  до 09. 5.

Оперативни план –  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4.5. – 8.5.

Оперативни план  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 27.4.  до 30. 4.

Оперативни план  –МУЗИЧКА КУЛТУРА 27.4.  до 30. 4.

Оперативни план  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 27.4.  до 30. 4.

Оперативни план  – МАТЕМАТИКА 27.4.  до 30. 4.

Оперативни план  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 27.4.  до 30. 4.

Оперативни план  – СРПСКИ ЈЕЗИК 27.4.  до 30. 4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план IV-4  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план IV-4  – СРПСКИ ЈЕЗИК 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план IV-4  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план IV-4  – МАТЕМАТИКА 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план IV-4  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план IV-4  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 27. 4 до 30. 4.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 27. 4. до 30. 4.

Оперативни план IV-4  – СРПСКИ ЈЕЗИК 21. 4. до 24. 4.

Оперативни план IV-4  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 21. 4. до 24. 4.

Оперативни план IV-4  – МАТЕМАТИКА 21. 4. до 16. 4.

Оперативни план IV-4  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 21. 4. до 24. 4.

Оперативни план IV-4  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 21. 3. до 24. 4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 21.4.  до 24. 4.

Оперативни план –  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 21.4-24.4.

Оперативни план IV-4  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 13. 4. до 16. 4.

Оперативни план IV-4  – СРПСКИ ЈЕЗИК 13. 4. до 16. 4.

Оперативни план IV-4  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 13. 4. до 16. 4.

Оперативни план IV-4  – МАТЕМАТИКА 13. 4. до 16. 4.

Оперативни план IV-4  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 13. 4. до 16. 4.

Оперативни план IV-4  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 13. 34 до 16. 4.

Оперативни план  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 13.4.  до 16. 4.

Оперативни план  –МУЗИЧКА КУЛТУРА 13.4.  до 16. 4.

Оперативни план  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 13.4.  до 16. 4.

Оперативни план  – МАТЕМАТИКА 13.4.  до 16. 4.

Оперативни план  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 13.4.  до 16. 4.

Оперативни план  – СРПСКИ ЈЕЗИК 13.4.  до 16. 4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 13.4.  до 16. 4.

Оперативни план –  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 13.4-16.4.

Оперативни план IV-4  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 6. 3. до 10. 4.

Оперативни план IV-4  – СРПСКИ ЈЕЗИК 6. 3. до 10. 4.

Оперативни план IV-4  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 6. 3. до 10. 4.

Оперативни план IV-4  – МАТЕМАТИКА 6. 3. до 10. 4.

Оперативни план IV-4  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 6. 3. до 10. 4.

Оперативни план IV-4  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 6. 3. до 10. 4.

Оперативни план  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 6.4.  до 10. 4.

Оперативни план  –МУЗИЧКА КУЛТУРА 6.4.  до 10. 4.

Оперативни план  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 6.4.  до 10. 4.

Оперативни план  – МАТЕМАТИКА 6.4.  до 10. 4.

Оперативни план  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 6.4.  до 10. 4.

Оперативни план  – СРПСКИ ЈЕЗИК 6.4.  до 10. 4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 6.4.  до 11. 4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 30.3  до 4. 4.

Оперативни план  – ВЕРСКА НАСТАВА 23.3  до 28. 3.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6.4.  до 10. 4.

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   – СРПСКИ ЈЕЗИК 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   –  ЛИКОВНА КУЛТУРА 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   –  МАТЕМАТИКА 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   –  МУЗИЧКА КУЛТУРА 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   –  ПРИРОДА И ДРУШТВО 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   –  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-4  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-4  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-4  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-4  – МАТЕМАТИКА 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-4  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-4  – СРПСКИ ЈЕЗИК 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 30. 3. до 3. 4.

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   – СРПСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   –  ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   –  МАТЕМАТИКА

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   –  МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   –  ПРИРОДА И ДРУШТВО

Оперативни план IV-1, IV-2,  IV-3, IV-5   –  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни план 4-4  – ЛИКОВНА КУЛТУРА 23.3.-28.3

Оперативни план 4-4  – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 23.3.-28.3

Оперативни план 4-4  – МАТЕМАТИКА 23.3.-28.3

Оперативни план 4-4  – ПРИРОДА И ДРУШТВО 23.3.-28.3

Оперативни план 4-4  – МУЗИЧКА КУЛТУРА 23.3.-28.3

Оперативни план 4-4  – СРПСКИ ЈЕЗИК 23.3.-28.3

Оперативни план IV1, IV4, IV5 – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 4-2,4-3 – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Оперативни план 24.3-28.3 – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК