Драги ђаци петаци,

У четвртој седмици септембра смо пратили наставу на телевизијском каналу РТС 2 (12. Промена именица (деклинација): граматичка основа, наставак за облик, појам падежа; 13. Номинатив и вокатив; 14.  Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс; 15. Датив), а на часовима у школи понављали градиво које је обрађено на телевизији, вежбали (Граматика српског језика за пети разред основне школе „Дар речи“, стр. 32-47 и 61-64.) и већину домаћих задатака урадили на часовима (Граматика српског језика за пети разред основне школе „Дар речи“, стр. 36, 42, 47. и 63.).

У току седмице очекујте прву петнаестоминутну проверу знања (променљиве и непроменљиве врсте речи, подела именица по значењу, род и број именица).

За домаћи задатак урадите вежбе у Радној свесци за пети разред основне школе „У потрази за језичким и књижевним благом“ на странама 12. и 13.

У четвртак и петак ћу прегледати ваше школске свеске. Очекујем да сте прочитали домаћу лектиру „Хајдуци“ и да ћете у ваше свеске уписати:

  1. Неколико занимљивих биографских података о Браниславу Нушићу;
  2. Књижевни род, књижевну врсту и тему књижевног дела;
  3. Ликове и особине ликова које уочавате кроз њихове поступке;
  4. Делове књиге који су вам били посебно занимљиви, смешни…;
  5. Поруку књижевног дела;
  6. Ваш доживљај прочитане књиге и препоруку будућим читаоцима.

Ваша наставница Анђелка Танчић-Радосављевић

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.