Драги ђаци,

У овој недељи:

  1. обрадили смо писање великог слова у називима институција, организација, предузећа и установа, а као домаћи рад урадили задатке на стр. 30 у уџбенику Језичко благо, Граматика за пети разред основне школе;

(ПС

Зашто се „основна школа“ у називу наведеног уџбеника пише малим словом?)

 

  1. разговарали смо и о домаћој лектири „Хајдуци“ Бранислава Нушића, поводом које сте водили читалачки дневник, и проверили да ли су сви прочитали лектиру;
  2. проверили знање о именицама на петнаестоминутној вежби,
  3. обрадили смо акузатив и домаћи задатак урадили на стр. 57-60. у уџбенику Језичко благо, Граматика за пети разред основне школе;
  4. уочавали падежне различите падежне облике именица и њихове сличности кроз вежбање на часу у школи.

За домаћи задатак урадите:

  • и 17. страну уџбеника У потрази за језичким и књижевним благом, Радна свеска за пети разред основне школе, као и 1, 2. и 3. задатак на 30. стр. истог уџбеника;
  • напиши пенкалом своју причу о ономе што видиш на слици водећи рачуна о правопису и по могућству користећи управни говор:

Ваша наставница, Дубравка Матовић

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.