Драги ђаци петаци,

У овој седмици смо пратили наставу на телевизијском каналу РТС 2 (24. Вежбе у разликовању номинатива, акузатива, генитива, датива; 25. Еро с онога свијета; 26. Шаљиве народне приповетке; 27. Припрема за Први школски писмени задатак;), а на часовима у школи понављали градиво које је обрађено на телевизији, вежбали (Граматика српског језика за пети разред основне школе „Језичко благо“, стр. 57-60. и 29-30.), домаће задатке проверили (Граматика српског језика за пети разред основне школе „Језичко благо“, стр. 60.), поновили поделу књижевности по постанку, књижевне родове, особине епике и уочили особине народне шаљиве приче (Читанка за пети разред основне школе „Чаролија стварања“, стр. 179-184.).

У наредној седмици вас очекује друга провера усвојеног знања (врсте речи, граматичка основа, наставци за облик и препознавање падежних облика именица у реченици), па провежбајте падеже на 14, 15, 16, 17. и 18. страни у Радној свесци за пети разред „У потрази за језичким и књижевним благом“.

Ваша наставница Анђелка Танчић-Радосављевић

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.