Драги ђаци петаци,

У протеклој, 7. радној недељи у школи и током ТВ наставе обрадили смо датив и уочавали везу падежних облика и правописа, анализирали народну лирску песму „Вила зида град“ и упознали се с митолошким народним лирским песмама.

На настави у школи обрадили смо и локатив.

У 8. наставној недељи обавићемо исправку првог школског писменог задатка, уочаваћемо разлику између датива и локатива, а што се тиче књижевности разговараћемо о митовима, као и народној приповетки „Девојка цара надмудрила“.

Потребно је да сваки ученик прочита један текст по избору из књиге: Густав Шваб, „Приче из класичне старине“ или Љубивоје Ршумовић, „Ујдурме и зврчке из античке Грчке“.

Потребно је да у граматикама за 5. разред (Језичко благо) прочитате лекције о инструменталу и локативу и имате урађене  све задатке (65-72. страна).

Током 8. наставне недеље имаћете 15-минутну писану проверу из граматике, област: падежни систем српског језика, тј. падежни облици именица. Како бисте се припремили радите задатке у  радној свесци за пети разред (У потрази за језичким и књижевним благом), стране 14−20.

За све нејасноће на које наиђете обратите се наставнику.

За домаћи задатак урадите задатке на 21. страни у  радној свесци за пети разред (У потрази за језичким и књижевним благом).                                                                     

Прочитајте народну приповетку Девојка цара надмудрила, у читанци за пети разред (Чаролија стварања)страна 172, како бисте били спремни за њену анализу.

Ваша наставница,

Дубравка Матовић

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.