Екумена је насељени простор на Земљи.

Анекумена је ненасељени простор на Земљи. У ненасељене просторе на Земљи спадају ледене пустиње, безводне пустиње, мочваре, прашуме, највише планине света.

Број становника на Земљи тренутно износи око 7.400.000.000.

Број становника и структура становника утврђује се пописом становника који се врши на сваких десет година.

Најнасељенији континент на Земљи је Азија.

Прве три државе по броју становника на Земљи су: 1.Кина, Индија, 3.САД

Највећи број становника на Земљи живи у низијама и уз обалу мора и океана.

Густина насељености

Густина насељености је просечан број становника по km².

Рачуна се на следећи начин:

Густина насељености= Број становника : Површину

Домаћи рад:

Написати једну страницу текста о животу становника Кине или Индије.

Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.