V разред – Музичка култура

Народна традиција-додолске песме

Послушајте додолске песме и научите о народној традицији из уџбеника, о томе ћемо продискутовати на …

Музика праисторије: Домаћи задатак- најуспешнији радови

Народна традиција

Погледајте видео о народној традицији и музици у Србији као увод за оно што ћемо …

C-dur лествица

Драги ђаци, погледајте C-dur  лествицу, препишите је у свеске, отпевајте код куће, научите ступњеве и …

Музика праисторије-домаћи задатак

Драги ђаци, припремите се за усмено одговарање, о музици праисторије и музици антике, ко није …

Филм о музици антике

Погледајте филм о епохи коју смо обрађивали, припремите се за усмено одговарање о музици праисторије …