V разред – Техника и технологија

Регулисање друмског саобраћаја

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст, погледајте слике и видео из лекције Регулисање друмског саобраћаја који се …

Професије у подручју рада саобраћаја

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст, погледајте слике и видео из лекције Професије у подручју рада …

Употреба информационих технологија у савременом саобраћају

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст, погледајте слике и видео из лекције Употреба информационих технологија у …

Саобраћај, врсте и структура

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст, погледајте слике и видео из лекције Саобраћај, врсте и структура који …

Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст и погледајте слике из лекције Коришћење техничких апарата …

Занимања у свету технике

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст и погледајте презентацију из лекције Занимања у свету …

Техничко писмо

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст из лекције Техничко писмо који је написан …

Организација рада у кабинету

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст из лекције Организација рада у кабинету који …

Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења

Задатак за ову недељу су следећи : Прочитајте следећи текст из лекције Појам, улога и значај …

Добар дан петаци !

Добар дан петаци ! Ја се зовем Горан Танасијевић и предаваћу вам ове школске године …