VI разред – Биологија

Реакције на дражи и чула – обрада

Материјал преузмите ОВДЕ. …

Транспорт супстанци кроз биљку – обрада

Материјал преузмите ОВДЕ. …

Транспорт супстанци код човека и животиња -обрада

Транспорт супстанци код животиња и човека У свакој живој ћелији одвијају се различити процеси. За …

Дисање – обрада

Дисање Дисање – важан животни процес при чему организми размењују гасове са спољашњом средином. У том процесу …

Исхрана и варење-обрада

Исхрана и варење Eнергију за обављање животних процеса организми добијају из хране. У зависности од …

Грађа биљке – вегетативни органи,обрада

Материјал преузмите ОВДЕ. …

Удруживање ћелија у колоније, вишећелијски организми -обрада

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

Једноћелијски организми-бактерија,амеба,квасац

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

Разлике међу ћелијама-обрада

Већина ћелија има : -ћелијску мембрану -цитоплазму -ћелијске органеле -једро(наследни материјал) Неке имају додатне делове …

Грађа људског тела: хијерархијски низ од организма до ћелије -обрада

Драги ученици, Пратите наставу биологије на каналу РТС3 или мултимедијалној платформи РТС Планета. Прилоге које …