VI разред – Информатика

Робот Карел – Додатни задаци за вежбу

Link: https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/prirucnik-python/karel-karelzadaci …

Робот Карел – вежбање

Током претходна два часа упознали смо се са Карелом и наредбама које он разуме. Сада …

Робот Карел – условне петље, гранање

https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/prirucnik-python/karel-cas2 Час 2 – Робот Карел – условне петље, гранање Поред наредби које робот може …

Робот Карел – линијски програми

Link čas 1: https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/prirucnik-python/karel-cas1 Робот Карел – линијски програми Робот Карел се налази у лавиринту …

Лекција 1

Prijavljivanje na portal www.petlja.org. Kreiranje naloga i upoznvanje sa sadržajem na linku https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/prirucnik-python OŠ Svetozar …