VI разред – Историја

VI2 – Српски народ под хабзбуршком и млетачком влашћу

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

VI2 – Српски народ под хабзбуршком и млетачком влашћу

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

VI2 – Срби под влашћу Османлија од XVI до XVIII века

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

VI2 Срби у време слабљења Османског царства: отпор, ратови, сеобе

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

Домаћи задатак

Документ преузмите ОВДЕ. …

Османско освајање балканских земаља

Документ преузмите ОВДЕ. …

VI2 – Положај Срба под османском влашћу

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

VI2 – Османско царство на врхунцу моћи – утврђивање

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

VI2 – Османско царство на врхунцу моћи

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

VI2 – Реформација и противреформација; Апсолутистичке монархије

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

VI2 – Апсолутистичке монархије

Начин комуникације са ученицима- презентације на сајту школе и праћење рада, комуникација са наставницом у …

VI2 – Реформација и противреформација

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

VI2 – Успон градова у новом веку; Хуманизам и ренесанса

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

Домаћи задатак 6-1, 6-3

Задатак преузмите ОВДЕ. …

Српска деспотовина 6-1, 6-3

Документ преузмите ОВДЕ. …

VI2 – Хуманизам и ренесанса

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

VI2 – Успон градова у новом веку и промене у начину производње (мануфактура)

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

VI2 – Нови век и велика географска открића – утврђивање

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

Домаћи задатак

Задатак преузмите ОВДЕ. …

Култура у средњевековној Србији

Презентацију преузмите ОВДЕ. …

Нови век и велика географска открића – обнављање, обрада VI2

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

Велика географска открића – обрада VI2

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације …

Домаћи задатак

Задатак преузмите ОВДЕ. …

Презентација

Документ преузмите ОВДЕ. …

Европа, Средоземље и српксе земље у позном средњем веку – систематизација VI2

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Пад балканских земаља под турску власт; Култура Срба у средњем веку – утврђивање VI2

Историја – Шести разред (VI2) Наставник – Владанка Владовић Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Kултура Срба У СРЕДЊЕМ ВЕКУ,VI2

Начин комуникације са ученицима- презентације на сајту школе и праћење рада, комуникација са наставницом у …

Пад балканских земаља под турску власт – Обрада

Историја – Шести разред Наставник – Владанка Владовић Начин комуникације са ученицима- презентације на сајту …

ДОМАЋИ ЗАДАТАК. ИСТОРИЈА ЗА 6.РАЗРЕД

Задатак преузмите ОВДЕ. …

Држава, друштво и привреда у средњевековној Србији

Презентацију преузмите ОВДЕ. …

Постанак босанске државе

Дубровник у средњем веку