VI разред – Музичка култура

Народни инструменти

Послушајте народне инструменте и прочитајте о њима из књиге, о овој теми ћемо продискутовати на …

Развој нотног писма

Погледајте презентацију о развоју нотног писма. Прве ноте звале су се неуме, а творац нотације …

Слушање ренесансне музике

Драги ђаци, послушајте дела ренесансних композитора Ђ. П. да Палестрине и Орланда ди Ласа. Такође, …

Ренесансна музика

Драги ђаци, пред вама је филм о ренесансној музици и ренесансним композицијама. Молим да га …

Филм о средњовековној музици:

Погледајте филм о епохи коју смо обрађивали, припремите се за усмено одговарање. Ученици који наставу …

Световна музика средњег века

Погледајте видео презентацију о музици средњег века. Проучите лекцију из уџбеника. ВАЖНО: Молим све ученике …