VI разред – Техника и технологија

Провера знања из области Топлотна изолација зграде

Задатак за период од 25. до 30. мајa је следећи :   Прочитајте следећи текст …

Топлотна изолација зграде

Задатак за период од 18. до 23. мајa је следећи :   Прошле недеље смо …

Провера знања из области Енергетике у грађевинарству

Задатак за период од 11. до 16. мајa је следећи :   Прочитајте следећи текст …

Енергетика у грађевинарству

Задатак за период од 4. до 9. мај је следећи :   Прошле недеље смо …

Провера знања из области обновљиви извори енергије

Задаци за период од 27. до 30. априла су следећи : Прочитајте следећи текст о …

Провера знања из области машине и уређаји у пољопривредној производњи

Задаци за период од 21 до 25. априла су следећи : Прочитајте следећи текст о …

Машине и уређаји у пољопривредној производњи

Задатак за период од 13. до 16. априла је следећи :   Прочитајте следећи текст …

Пољопривредна производња

Задаци за период  од 06. до 11. априла су следећи : Прочитајте следећи текст о …

Организација рада у пољопривредној производњи

Задаци за ову недељу су следећи : Прочитајте следећи текст о организација рада у пољопривредној …

Мере за рационaлно и безбедно коришћење топлотне енергије

Мере за рационално коришћење топлотне енергије Због настанка енергетске кризе у свету потребно је да …

Обновљиви извори енергије

Обновљиви извори енергије су енергија Сунца, ветра, воде, геотермалних извора и биомасе. Природни и технички потенцијал …