VI разред – Шпански језик

25 неправилни глаголи у садашњем времену

Материјал преузмите ОВДЕ. …

24 глаголи са гласовним променама – вежбање

Материјал преузмите ОВДЕ. …

21, 22, 23 глаголи са гласовним променама

Материјал преузмите ОВДЕ. …

Повратни глаголи

Материјал преузмите ОВДЕ. …

Еl plan para el mes de noviembre

Материјал преузмите ОВДЕ. …

14. час – los adjetivos demostrativos

Материјал преузмите ОВДЕ …

13. час – el presente de lo verbos en -ir

Материјал преузмите ОВДЕ …

12. час – el presente de los verbos -ar, -er

12 el presente de los verbos -ar, -er Verbos Regulares en Presente …

11. час – los verbos en infinitivo

11 cas los verbos en infinitivo INFINITIVI PRAVILNI GLAGOLI U INFINITIVU     …

Присвојни придеви

Материјал преузмите ОВДЕ …

План за октобар

Материјал преузмите ОВДЕ …

8. час – Одговарање

Материјал преузмите ОВДЕ. …

7. час – La practica

Материјал преузмите ОВДЕ …

6. час – Одећа и боје

Документ 1 преузмите ОВДЕ. Документ 2 преузмите ОВДЕ. …

5. час – la descripcion de caracter

Прилог преузмите ОВДЕ. …

4. час – la descripcion fisica de las personas

Прилог преузмите ОВДЕ. …

3. час

Документ преузмите ОВДЕ. …

Додатак на други час

Документ преузмите ОВДЕ. …

Други час

Документ преузмите ОВДЕ. …

1. час

Документ преузмите ОВДЕ. …