VII разред – Историја

Српски народ под страном влашћу од краја XVIII до седамдесетих година XIX века – VII1, VII2, VII3

Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на сајту школе и праћење …

VII1, VII2, VII3 – Српски народ под страном влашћу од краја XVIII до седамдесетих година XIX века

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 – Црна гора у доба владичанства

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 – СРБИЈА НА ПУТУ КА НЕЗАВИСНОСТИ 1868-1878. ГОДИНЕ – утврђивање

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 – СРБИЈА НА ПУТУ КА НЕЗАВИСНОСТИ 1868-1878. ГОДИНЕ – обнављање, обрада

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 – СРБИЈА НА ПУТУ КА НЕЗАВИСНОСТИ 1868-1878. ГОДИНЕ

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 – Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића – утврђивање

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 – Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића – други део

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 – Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 – Уставобранитељски режим и владавина Александра Карађорђевића 1842-1858. године

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 – Уставобранитељски режим и владавина Александра Карађорђевића 1842-1858. године

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић Начин комуникације са ученицима- презентације на сајту …

VII1, VII2, VII3 – Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића – Утврђивање

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 – Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 – Други српски устанак – утврђивање

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Борба за аутономију VII1, VII2, VII3

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Други српски устанак – обрада

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Први српски устанак до 1813. године; Организација устаничке државе – утврђивање VII1, VII2, VII3

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Организација устаничке државе VII1, VII2, VII3

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Први српски устанак од 1807-1813 – обрада VII1, VII2, VII3

Историја – Седми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VII1, VII2, VII3 Српска Револуција (1804-1835)

Наставник – Владанка Владовић Начин комуникације са ученицима- презентације на сајту школе и праћење рада, …