VII разред – Техника и технологија

Ортогонална пројекција

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст и погледајте слике Ортогонална пројекција који се налазе на интернету …

Техничка документација у машинству

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст и погледајте слике Техничка документација у машинству  који се налазе …

Исправан бицикл/мопед као битан предуслов безбедног учешћа у саобраћају

Прочитајте следећи текст и погледајте слике Исправан бицикл/мопед као битан предуслов безбедног учешћа у саобраћају  који се налазе на …

Подсистеми возила друмског саобраћаја

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст, погледајте слике и видео из лекције Подсистеми возила друмског саобраћаја који …

Машине спољашњег и унутрашњег транспорта

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст и погледајте презентацију из лекције Машине спољашњег и …

Професије (занимања) у области машинства

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст и погледајте презентацију из лекције Професије (занимања) у …

Зависност очувања животне средине од технологије

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст и погледајте видео записе из …

Потрошња енергије у домаћинству и могућности уштеде

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст и погледајте видео записе из …

Увод у машинску технику

Задатак за ову недељу су следећи : Прочитајте следећи текст из лекције Увод у машинску технику који …