VII разред – Физика

20. час – Графичко представљање зависности брзине тела од времена код РППК (обрада)

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

19. час – Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерног кретања (утврђивање)

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

18. Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жлеб (лабораторијска вежба)

Материјал преузмите ОВДЕ …

17. час – Рачунски задаци (вежбање)

Материјал преузмите ОВДЕ …

16. час- Зависност брзине и пута од времена при РППК (утврђивање)

Материјал преузмите ОВДЕ …

15. час- Зависност брзине и пута од времена при РППК (обрада)

Материјал преузмите ОВДЕ …

14. час – РППК, тренутна и средња брзина (утврђивање)

Материјал преузмите ОВДЕ. …

13. час – Тренутна и средња брзина (обрада)

Документ можете преузети ОВДЕ …

12. час – Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет, правац и смер брзине и убрзања (обрада)

Материјал преузмите ОВДЕ. …

10. и 11. час – Убрзање и Њутнови закони (провера)

Материјал преузмите ОВДЕ. …

Њутнови закони – утврђивање

Документ преузмите ОВДЕ. …

8. час – Трећи Њутнов закон – обрада

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

7. час – Динамичко мерење силе. Мерење силе динамометром – обрада

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

6.час – Други Њутнов закон – вежбање

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

5.час – Успостављање везе између силе, масе и убрзања. Други Њутнов закон – обрада

Документ преузмите ОВДЕ. …

4.час – Убрзање (рачунски задаци, вежбање)

Документ преузмите ОВДЕ. …

3.час – Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања – утврђивање

Документ преузмите ОВДЕ. …

2.час – Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања

Документ преузмите ОВДЕ. …

1.час – Онављање градива шестог разреда

Документ преузмите ОВДЕ. …