VII разред – Хемија

16. час – Грађа атома, атомски и масени број, изотопи (утврђивање )

Материјал преузмите ОВДЕ …

15. час – Изотопи (обрада)

Материјал преузмите ОВДЕ …

14. час – Грађа атома, атомски и масени број (обрада)

Лекцију преузмите ОВДЕ …

13. час – Атоми елемената и хемијски симболи (утврђивање )

Материјал перузмите ОВДЕ …

12. час – Атоми елемената и хемијски симболи (обрада)

Материјал перузмите ОВДЕ …

10. и 11.час – Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас. Хемијска лабораторија (провера)

Материјал перузмите ОВДЕ …

9.час – Физичке и хемијске промене супстанци, вежбање

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

Физичке и хемијске промене супстанци

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

7.час – Физичка и хемијска својства супстанци – обрада

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

6.час – Рад у хемијској лабораторији. Мерење – утврђивање

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

5.час – Мерење, обрада

Документ преузмите ОВДЕ. …

4. час – Хемијска лабораторија и експеримент. Лабораторијско посуђе и прибор – обрада

Документ преузмите ОВДЕ. …

3. час – Предмет изучавања хемије. Врсте супстанци – утврђивање

Документ преузмите ОВДЕ. …

Учење хемије на даљину за ученике 7. разреда

Документ преузмите ОВДЕ. …

2.час – Супстанца. Врсте супстанци

Документ преузмите ОВДЕ. …

1.час – Хемија као експериментална наука

Документ преузмите ОВДЕ. …