VIII разред – Историја

Припремна настава за полагање завршног испита – градиво VIII разреда

Наставница Владанка Владовић Прилог градиво VIII разреда. …

Припремна настава за полагање завршног испита – градиво VII разреда

Наставница Владанка Владовић Градиво VII разреда. Нови век; Велика географска открића; мануфактура – капиталистичка производња; …

Припремна настава за полагање завршног испита – VI разред

Наставница Владанка Владовић Градиво VI разреда. Средњи век; Феудално друштво; Досељавање Словена; Крсташки ратови; Немањићи. …

Припремна настава за полагање завршног испита

Наставница Владанка Владовић Градиво V разреда. Увод у историју; Праисторија; Стари век – Стара Грчка …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Југославија после Другог светског рата

Начин комуникације са ученицима- презентације на сајту школе и праћење рада, комуникација са наставницом у …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Распад Југославије – Друштвена криза и пораз Југославије

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Друштво социјалистичке Југославије

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Југославија после Другог Светског рата

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Свет после Другог светског рата

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Од подељене до уједињене Европе

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Послератни свет и његове супротности – утврђивање

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Послератни свет и његове супротности – други део

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Послератни свет и његове супротности

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Крај рата у Југославији; Биланс рата и допринос Југославије победи савезника

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Биланс рата и допринос Југославије победи савезника VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943-1945. године

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Априлски рат и последице пораза; Југословенско ратиште 1941-1942. године

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Југословенско ратиште 1941/1942. године – обнављање, обрада VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Априлски рат и последице пораза – обрада VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

VIII1, VIII2, VIII3, VIII4 – Други светски рат – систематизација

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Победа Антифашистичке коалиције – крај рата; Карактеристике и последице Другог светског рата – утврђивање VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Карактеристике и последице Другог светског рата, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

48. час: Доминација сила Осовине и преломне године 1939-1941-1943; Победа Антифашистичке коалиције – крај рата – Утврђивање

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић   Начин комуникације са ученицима- презентације на …

Други светски рат Доминација сила Осовине – преломне године 1939-1941-1943. – обрада градива

Историја – Осми разред Наставник – Владанка Владовић Начин комуникације са ученицима- презентације на сајту …