VIII разред – Техничко и информатичко образовање

Структура рачунара

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст, погледајте слике и видео из лекције Структура рачунара који се налазе …

Дигиталне телекомуникације

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст, погледајте слике и видео из лекције Дигиталне телекомуникације који се налазе …

Основи телекомуникација

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст, погледајте слике и видео из лекције Основи телекомуникација који се налазе …

Електрични уређаји у моторним возилима

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст, погледајте слике и видео из лекције Електрични уређаји у моторним …

Саобраћајна средства на електрични погон

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст и погледајте презентацију из лекције Саобраћајна средства на …

Професије (занимања) у области електротехнике

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст и погледајте презентацију из лекције Професије (занимања) у …

Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст из лекције Коришћење техничких апарата и …

Штедња електричне енергије

Задатак за ову недељу је следећи : Прочитајте следећи текст из лекције Штедња електричне енергије који је …

Увод у електротехнику, рачунарство и мехатронику

Задатак за ову недељу су следећи : Прочитајте следећи текст из лекције Увод у електротехнику, рачунарство …