VIII разред – Хемија

Mетали, оксиди метала и хидроксиди (утврђивање)

Mетали, оксиди метала и хидроксиди (утврђивање) …

Легуре (обрада)

Легуре (обрада) …

Гвожђе, алуминијум и бакар – својства и примена (обрада)

Гвожђе, алуминијум и бакар – својства и примена (обрада) …

Својства метала, калцијум (утврђивање)

Својства метала, калцијум (утврђивање) …

Калцијум – својства и примена

Материјал преузмите ОВДЕ …

Изразити метали, њихови оксиди и хидроксиди

Материјал преузмите ОВДЕ. …

Хемијска својства метала

Материјал преузмите ОВДЕ. …

Физичка својства метала и њихова заступљеност у природи

Материјал преузмите ОВДЕ. …

Неметали, оксиди неметала и киселине (утврђивање)

Неметали, оксиди неметала и киселине (утврђивање) ОВДЕ …

Угљеник и једињења угљеника

Лекцију преузмите ОВДЕ. …

Азот и сумпор (утврђивање)

Документ преузмите ОВДЕ. …

Сумпор и једињења сумпора

Прилог преузмите ОВДЕ. …

Азот и једињења азота

Документ преузмите ОВДЕ. …

Неметали, водоник и кисеоник – утврђивање

Документ преузмите ОВДЕ. …

Кисеоник

Документ преузмите ОВДЕ. …

Водоник

Документ преузмите ОВДЕ. …

Заступљеност неметала и њихова физичка својства

Документ преузмите ОВДЕ. …

Учење хемије на даљину за ученике 8. разреда

Документ преузмите ОВДЕ. …

ОХП – задаци за вежбање

Документ преузмите ОВДЕ. …

Основни хемијски појмови – обнављање градива седмог разреда

Документ преузмите ОВДЕ. …